Bastubygget 1999 
 

Lars och Erik bygger väggar
 

Ville kapar till panel

Erik och Lars monterar isolitskivor där kaminen ska stå
 

Uppvärmning till första bastubadet